Nazorg

“En zien we je nu nooit meer?” 
Vader kijkt me vragend, ietwat bezorgd aan…
“Natuurlijk wel”, antwoord ik, “we houden contact en je mag me altijd bellen of appen.”

We beseffen ons heel erg goed dat wij onderdeel zijn van de herinnering die jullie hebben aan jullie overleden kindje. Wij ervaren het als een voorrecht om jullie en jullie kindje te mogen leren kennen en te verzorgen. Wij weten uit onze eigen ervaring hoe belangrijk en fijn het is om de herinnering aan je overleden kindje levendig te houden.

De dagen, weken en maanden na de uitvaart van je kindje worden vaak
als zwaar en onwerkelijk ervaren. Wij houden altijd nog contact met jullie (als jullie dit wensen) en zijn beschikbaar voor vragen en advies.

Na enkele weken plannen we een nagesprek om samen nog eens terug te kijken en vooruit te blikken. Mochten jullie behoefte hebben aan extra ondersteuning dan kunnen we jullie daarbij adviseren en doorverwijzen.
Wij zijn verbonden aan het NIK, dat staat voor Netwerk Integrale Kindzorg.

In dit netwerk zitten talloze rouw- en verlies therapeuten die jullie bij kunnen staan op jullie pad van rouw. Het besef dat jullie baby of kind er echt niet meer is. De leegte van het gemis, is zo sterk aanwezig. Het kan voelen dat de malle molen van het leven doordraait, maar dat die van jullie stil staat.

“Alles is anders”

Het gezin, jullie werk, de sociale omgeving. Alles is anders. Je kijkt door een andere bril naar het leven. Sommige ouders vinden het fijn dat er deskundige mensen zijn die met jullie meekijken en meedenken.

Nazorg

Wat kunnen wij voor jullie betekenen?
Houvast Uitvaartzorg