DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website www.houvast-uitvaartzorg.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Houvast Uitvaartzorg deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Houvast Uitvaartzorg is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit – of in enig opzicht verband houdt met – mogelijke fouten en tekortkomingen in onze uitingen, het gebruik van de website of voor het niet goed functioneren van de website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Kom je een fout tegen of heb je vragen, neem dan alsjeblieft contact op via info@houvast-uitvaartzorg.nl

Intellectuele eigendomsrechten

Houvast Uitvaartzorg bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, vormgeving en illustraties. Gebruik van de informatie op deze website is alleen toegestaan na goedkeuring van Houvast Uitvaartzorg. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke informatie uit deze brochure voor commerciële doeleinden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Houvast Uitvaartzorg.

Informatie van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Houvast Uitvaartzorg heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de inhoud en/of juistheid daarvan. Houvast Uitvaartzorg aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Pluis - fijn

jullie wens

Jullie wensen staan bij ons voorop. Er is ontzettend veel mogelijk. Dat is fijn, maar kan ook ingewikkeld zijn. Wij helpen jullie bij het ontdekken van jullie wensen en we zullen er alles aan doen om dat te realiseren.

hart in handen

vasthouden

Om op een goede manier afscheid te kunnen nemen, leert onze ervaring dat het belangrijk is om je kindje eerst te leren kennen. Wij ondersteunen jullie bij het maken van waardevolle herinneringen, zodat jullie met een goed gevoel aan deze moeilijke periode terug kunnen denken.

hart met vleugels

ervaring

Als ervaringsdeskundigen en professionals weten wij dat goede begeleiding een grote steun is op het moment dat je wordt overvallen door intens verdriet. In korte tijd zullen jullie veel beslissingen moeten nemen. Je kunt vertrouwen op onze kennis en expertise zodat jullie de keuzes kunnen maken die het beste bij jullie passen.

Pluis - fijn

jullie wens

Jullie wensen staan bij ons voorop. Er is ontzettend veel mogelijk. Dat is fijn, maar kan ook ingewikkeld zijn. Wij helpen jullie bij het ontdekken van jullie wensen en we zullen er alles aan doen om dat te realiseren.

hart in handen

vasthouden

Om op een goede manier afscheid te kunnen nemen, leert onze ervaring dat het belangrijk is om je kindje eerst te leren kennen. Wij ondersteunen jullie bij het maken van waardevolle herinneringen, zodat jullie met een goed gevoel aan deze moeilijke periode terug kunnen denken.

hart met vleugels

ervaring

Als ervaringsdeskundigen en professionals weten wij dat goede begeleiding een grote steun is op het moment dat je wordt overvallen door intens verdriet. In korte tijd zullen jullie veel beslissingen moeten nemen. Je kunt vertrouwen op onze kennis en expertise zodat jullie de keuzes kunnen maken die het beste bij jullie passen.